Asu ja Layout:
Jukka Talve


Päivitetty:
22.04.2008 15:43


Etusivu

In English

 

 

ARKISTON KOTISIVUJEN OSOITE ON MUUTTUNUT!

UUDET SIVUT LÖYTYVÄT OSOITTEESTA
http://www.kultutarkisto.utu.fi/

Vanhoja sivuja ei enää päivitetä.

 Arkiston esittely


Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitoksen TKU- ja TYKL-kokoelmat sisältävät kymmeniä tuhansia valokuvia, satoja tuhansia kyselyvastaussivuja sekä mm. käsikirjoituksia, karttoja, tuhansia tunteja ääninauhoja sekä haastattelujen litteraatioita. Kokoelmat ovat kansallisesti ja kansainvälisestikin merkittävät.

Kokoelmien aineistoa on vuodesta 1989 luetteloitu tietokantaan, jota täydennetään koko ajan taannehtivasti ja johon voi tutustua arkiston henkilökunnan opastuksella. Tietyin edellytyksin voi aineistoja käyttää myös Internetin välityksellä. Aineistojen muuttaminen digitaaliseen muotoon on aloitettu vuonna 2000. Vanhempi, vielä digitoimaton aineisto, löytyy manuaalisista kortistoista sekä arkistoluettelosta.

Kulttuurien tutkimuksen laitoksen arkisto on tutkimusarkisto, jonka aineistoja voi käyttää tieteellisissä tutkimuksissa. Alkuperäiskokoelmia ei lainata, mutta aineistosta, johon ei ole asetettu rajoituksia, voi arkiston harkinnan mukaan saada tutkimuskäyttöä varten maksullisia kopioita.

Kulttuurien tutkimuksen laitoksen arkistoja ylläpitävät Turun yliopiston folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen oppiaineet.