Asu ja Layout:
Jukka Talve


Päivitetty:
10.12.2004 11:37


Kokoelmat - TKU - Kokoelman esittely

Uskontotieteen ja folkloristiikan TKU-kokoelmat


Folkloristiikan ja uskontotieteen TKU-kokoelma on perustettu vuonna 1964 ja se toimii sidoksissa folkloristiikan ja uskontotieteen oppiaineisiin. Aineistoja voivat käyttää myös muiden alojen opiskelijat ja tutkijat. TKU-kokoelmaan kerätään erilaisten tutkimusten, kenttätöiden ja opinnäytetöiden yhteydessä muodostunutta aineistoa, joka voi olla ääninauhoja, valokuvia, diakuvia, videonauhoja, käsikirjoituksia, kenttämuistiinpanoja ja muuta materiaalia.

Kokoelmassa on tällä hetkellä n. 11.000 tuntia ääninauhoja, n. 800 kpl kuvanauhoja sekä n. 13.500 valo- ja diakuvaa. TKU-kokoelman aineisto koostuu monipuolisesta uskontotieteellisestä ja folkloristisesta pääosin haastatteluista koostuvasta aineistosta. Laajoja tutkimusprojekteja ovat olleet esimerkiksi Inkerin henkinen kansanperinne, Perun kansanlääkintä, itkuvirret ja Turun alueen uskonnollinen kenttä. TKU-kokoelman saamelaisen folkloren äänitekokoelma on maailman laajin.

Uudempia tutkimuskohteita ovat esimerkiksi Karjalan kannaksen luterilainen hautajaisperinne, uskonnollisen kääntymyksen ylläpitostrategiat, anoreksia ja metsänhoitajien metsäkäsitykset. Vaikka kenttätöiden painopiste onkin ollut Turussa ja sen lähiympäristössä, aineistoa on kerätty kattavasti koko Suomesta ja sen lähialueilta.

Lisäksi tutkimusprojektit ovat tuottaneet laajoja aineistokokonaisuuksia Kiinasta, Etelä-Amerikasta ja erityisesti Intiasta. TKU-tietokantaan tallennettujen projektien tunnukset ja aineistojen lyhyet kuvaukset ovat nähtävissä omalla sivullaan.

TKU-kokoelmat ovat tutkimus- ja opetuskäyttöä varten avoimet kaikille, mikäli ko. kokoelmalle ei ole asetettu erityisiä rajoituksia. Kokoelman aineisto on vuodesta 1989 luetteloitu TRIP-pohjaiseen TKU-tietokantaan, jota myös täydennetään koko ajan taannehtivasti ja johon voi tutustua arkiston henkilökunnan opastuksella. Vanhempi aineisto on luetteloitu pahvikortistoon, johon voi tutustua arkiston tiloissa. Alkuperäiskokoelmia ei lainata kulttuurien tutkimuksen laitoksen tilojen ulkopuolelle, mutta aineistosta, johon ei ole asetettu rajoituksia, voi pyytää arkistosta maksullisia kopiota. (Ks. arkiston käyttösäännöt.)

Viemällä hiiren osoittimen arkistosivujemme ylälaidassa olevan TKU-painikkeen ylle saat näkyviin valikon. Tämän valikon avulla sinulla on mahdollisuus täyttää Collcard-lomake, tehdä hakuja Talvadas-aineistosta tai selata uskontotieteen ja folkloristiikan opinnäytteitä. Pääsy Collcard-lomakkeeseen ja Talvadas-hakuun on suojattu salasanalla, mutta opinnäytteet ovat salaamattomilla sivuilla. Salasanaa voi tiedustella arkistostamme Puh: 02-333 5081.