Asu ja Layout:
Jukka Talve


Päivitetty:
07.11.2005 11:48


Kokoelmat - TKU - Opinnäytetyöt - Uskontotieteen opinnäytteet

Uskontotieteen opinnäytteet

Väitöskirjat - lisensiaatin tutkielmat -
pro gradu - ja laudaturtyöt


Uskontotieteen tohtorin väitöskirjat


Pentikäinen, Juha 1968: The nordic dead-child tradition : Nordic dead-child beings : A study in comparative religion. Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia.

Alho, Olli 1976: The religion of the slaves: a study of the religious tradition and behaviour of plantation slaves in the United States 1830-1865. Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia.

Suojanen, Päivikki 1978. Saarna, saarnaaja, tilanne. Spontaanin saarnan tuottamisprosessi Länsi-Suomen rukoilevaisuudessa. Helsinki: SKS.

Nenola, Aili 1982: Studies in Ingrian Laments. Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia.

Junnonaho, Martti 1996: Uudet uskonnot: vastakulttuuria ja vaihtoehtoja. Tutkimus TM-, DLM- ja Hare Krishna -liikkeistä suomalaisessa uskonmaisemassa. Helsinki: SKS.

Puuronen, Anne 2004. Rasvan tyttäret. Etnografinen tutkimus anorektisen kokemustiedon kulttuurisesta jäsentymisestä. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Fingerroos, Outi 2004. Haudatut muistot. Rituaalisen kuoleman merkitykset Kannaksen muistitiedossa. Helsinki: SKS.

Takaisin alkuunUskontotieteen lisensiaatin tutkielmat


70. Swantz, Marja-Liisa 1966: The religious and magical rites connected with the life cycle of the woman in some Bantu ethnic groups of Tanzania. Vertailevan kansanrunoudentutkimuksen ja uskontotieteen lisensiaatintutkielma.

71. Pentikäinen, Juha 1966: Lapsivainajaolennot pohjois-eurooppalaisessa kansanuskossa. Uskontotieteellinen tutkimus. Vertailevan kansanrunoudentutkimuksen ja uskontotieteen lisensiaatintutkielma.

235. Alho, Olli 1972: Orjien uskonto. Tutkimus afroamerikkalaisten uskonnollisesta käyttäytymisestä Yhdysvaltain etelävaltioissa vv. 1619-1865. Uskontotieteen lisensiaatintutkielma.

362. Nenola-Kallio, Aili 1974: Rituaalisen itkennän dimensiot Inkerin häänäytelmässä. Vaihdekauden sosiaalisten suhteiden analyysi. Uskontotieteen lisensiaatintutkielma.

363. Suojanen, Päivikki 1974: Spontaani saarna: esitystilanne ja rakenne. Tapausanalyysi Länsi-Suomen rukoilevaisuudesta. Uskontotieteen lisensiaatutkielma.

683. Junnonaho, Martti 1981: Vastakulttuuri ja uudet uskonnot. DLM uskonnollisena vastakulttuurina. Uskontotieteen lisensiaatintutkielma.

684. Söderholm, Stig 1982: Profeetta, profetoiminen ja kielilläpuhuminen helluntailaisuudessa. Uskontoantropologinen tapaustutkimus. Uskontotieteen lisensiaatintutkielma.

829. Virtanen, Markku 1986: Vankien uskonnollisuus Turun lääninvankilassa. Uskontotieteen lisensiaatintutkielma.

1342. Eloranta, Pentti 1994: Kulttuurishokista sopeutumiseen. Tutkimus suomalaisista kehitysjoukkolaisista Mosambikissa. Uskontotieteen lisensiaatintutkielma.

1750. Taira, Teemu 2000: Erotettuna työstä. Työttömien elämänprojektit ja työttömyyden kontekstit modernin kriisissä. Uskontotieteen lisensiaatintutkimus.

Takaisin alkuun
Uskontotieteen pro gradu-työt 1964-2004


81. Vehmas, Marja: "Laivassa surmatun veljen" redaktio- ja struktuurianalyysi. Vertailevan kansanrunouden ja uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1967. 195 s., 6 liites.

160. Alho, Olli: Millenarismi, messianismi ja nativismi uskonnollisen joukkokäyttäytymisen elementteinä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1970. 200 s.


209. Ruottinen, Marjatta: Votjakkien Inmar epiteettiensä valossa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1971. 60 s.

211. Räisänen, Leena: Herännäisyyden ja vanhoillislestadiolaisuuden kohtaamisesta eräässä nivalaisessa kyläyhteisössä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1971. 193 s., 2 karttas. 8 liites.

213. Suojanen, Päivikki: Väinö Aerila Länsi-Suomen rukoilevaisuuden maallikkovaikuttajana. Uskontoantropologinen ja lähdeanalyyttinen tutkielma. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1971. 411 s., 1490 liites.

285. Teivonen, Marja-Leena: Bhagavadgita. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1973. 265 s.

331. Mattila, Maarit: Seidoista ja seitojen funktioista. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1974. 165 s.

364. Junnonaho, Martti: Divine Light Mission ja sen ensimmäinen vuosi Turussa - uskontoantropologinen yhteisötutkimus. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1974. 123 s., 25 liites.

369. Harjula, Raimo: Death and departed in the Meru world-view with special reference-to the Mbise clan. Uskontotieteen sivulaudaturtutkielma 1974. 102 s.


367. Janhunen, Kirsti: The Andarnan Islanders. Andamaanien kulttuurin uskontoekologista tarkastelua. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1975. 155 s., 6 liites.

368. Ruohotie, Pentti: Suomen helluntaiherätyksen organisaatiosysteemi. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1975. 148 s., 10 liites.

393. Aurela, Anneli: Uskontotypologian perusteista. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1975. 147 s.

394. Koskivirta, Aito-Veikko: Keskiajan flagellantismi. Uskontohistoriallinen tutkielma. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1975. 89 s.

396. Söderhom, Stig: Armolahjojen, kasteen ja rukouksen funktiot sekä häiriöfunktiot turkulaisessa helluntailaisuudessa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1975. 223 s., 12 liites.

421. Havukainen, Ilja: Kristillisen Ylioppilasliikkeen hajaantuminen ja kriisi. Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto 1960-1975. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1976. 91 s.

461. Niinimaa, Sirkka-Liisa: Turun Rauhanyhdistyksen ja Vanha-laestadiolais-kristillisen yhdistyksen seuraohjelmista sekä seuraohjelmien esittäjien ja muun seuraväen asettumistavoista. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1977. 77 s., 136 liites.

462. Mikkola, Risto: Positivistinen ja hermeneuttinen tutkimusote uskontotieteessä. Tieteenfilosofista tarkastelua. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1977. 168 s.

516. Jäntti, Tuula-Maija: Maallikkosaamaaja Antti Koskela. Elämänhistoria ja sosiaaliset roolit. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1978. 150 s., 2liites.

517. Niinimäki, Mikael: Historiallis-fenomenologinen tutkimus teosofisen liikkeen syntyvaiheista. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1978. 274 s.

561. Tuohimaa, Sinikka: Juutalaiskristilliset myyttiaiheet Patric White'in Riders in the Chariot -teoksessa. Uskontotieteen sivulaudaturtutkielma 1979. 55 s.

565. Harjula, Raimo: Mwaanga Mirau. Erään tansanialaisen kansanparantajan tautioppi ja lääkinnälliset käsitykset. Pro gradu -tutkielma 1979. 148 s., 2 karttas., 24 piirrosta ja valokuvaa.

Takaisin alkuun


566. KOUKI, Timo: Turun MAP-kirkko ja sen lähetystyö. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1980. 83 s., 6 liites.

567. ALITALO, Jouko: Keminmaan ja Tervolan lukion oppilaiden suhtautumisesta uskontoon, luterilaiseen kirkkoon ja uskonnonopetukseen. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1980. 129 s., 61 liites.

568. WALLENIUS, Erkki: Ristiinan kirkkoherran vaali heinäkuussa 1971. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1980. 128 s., 2 liites.

610. KARJALA, Matti: Antropologi ja intiaani. Yritys luodata yaqui-noita don Juanin oppien traditionaalista taustaa shamanistisen viitekehyksen puitteissa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1981. 276 s., 4 liites.

611. LILJA, Marjatta: Kansainvälisyyskasvatus peruskoulun yläasteen uskonnonopetuksessa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1981. 114 s., 8 liites.

612. SIRO, Kirsti: Parapsykologian harrastajien maailmankuvan uskonnollisista piirteistä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1981. 141 s., 5 liites.

613. VIRJAMO, Pirjo: Oppilaiden ja vanhempien asennoituminen uskonnon- ja vieraiden uskontojen opetukseen. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1981. 124 s., joista 43 liites.

614. VIRTANEN, Teuvo: Turun juutalaisen seurakunnan vaiheet - Uskontohistoriallinen yhteisötutkimus. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1981. 206 s., 4 liites.

615. LUUKKANEN, Sinikka: Suomalainen lähetyspropaganda 1800-luvulla. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1981. 135 s.

616. KOPSA, Tuula: Mustalaisten uskonnollisten olojen tarkastelua -tapaustutkimusta Turussa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1981. 123 s., 3 liites:

646. VIRTANEN, Markku: Vankien uskonnollinen kasvatus Turun kuritushuoneessa vuosina 1861-1917. Uskontotieteen sivulaudaturtutkielma 1981. 74 s.

682. LEINONEN, Jouni: Mau mau -liike nativistisia liikkeitä koskevien teorioiden valossa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1982.97 s., 3 liites.

685. SALO, Markku: Uskonto ja yhteiskunta turkulaisten vapaa-ajattelijain maailmankatsomuksessa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1982. 133 s., 21 liites.

686. MARKKANEN, Päivi: Mircea Eliade uskontofenomenologina ja uskontohistorioitsijana. Mircea Eliaden kolme filosofista pääteemaa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1982. 113 s.

687. KUNNAS, Anna-Kaarina: Häräntappo-myytti ja Mithra-kultti Rooman valtakunnassa noin 100-300 jKr. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1982. 148 s.

688. ENTOLA, Antero: Palveleva puhelin kriisien kohtaamisessa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1982. 201 s., 8liites.

689. HUTTUNEN, Hannu-Pekka: Luokkataistelu vai uskonsota. Kulttuurintutkimuksen näkökulmaa Pohjois-Irlannin konfliktiin. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1982. 131 s., 8 liites.

690. VALKONEN, Marja-Liisa: Karisma ja uskonnollinen johtajuus -tapaustutkimuksia. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1982. 116 s., 4 liites.

Takaisin alkuun


699. SCHÖNEMAN von, Oskari: Romaanisen kuvanveiston uskonnollisesta symboliikasta. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1983. 81 s., 14 liites.

727. PITKÄNEN, Laura: Ihmeparannusilmiön tarkastelua uskontotieteen näkökulmasta. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1983. 139 s., 4 liites.

744. LAANINEN, Risto: Moonilaisuuden alkuperä. Uskontotieteen seminaariesitelmä 1984. 31 s.

766. LEHTINEN, Arja: Konversio ja uskonnollinen seurainitiaatio -tapaustutkimusta Turun Pelastusarmeijassa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1984. 126 s., 13 liites.

768. KAMPPINEN, Matti: Rationaalisus, maailmankuva ja uskonto. Eräitä uskontoantropologian teoreettisia ongelmia. Uskontotieteen sivulaudaturtutkielma 1984. 123 s.

776. VIERTOLA, Tuulikki: Musliminaisen asema Koraanin valossa ja neljässä nykypäivän islamilaisvaltiossa -ideaalin toteutuminen käytännössä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1985. 101 s., 2 liites.

777. LUTTINEN, Anja: Uskon sana - uuden uskonnollisen yhteisön synty. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1985. 108 s.

778. HIETALA, Jukka: Nuoren helluntaiseurakuntalaisen maailmankatsomuksesta. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1985. 179 s., 28 liites.

779. LAPINOJA, Kari Pekka: Heiskaslaisuus Kittilässä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1985. 108 s.

780. HULKKO, Päivi -METSISTÖ, Katriina: Elämän ja kuoleman tarkoitus. Lukion kolmasluokkalaisten näkemyksiä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1985. 174 s., 3 liites.

825. HATAKKA, Eija: Säkylän Lasarus-veljet. Uskontososiologinen näkökulma yhteisön toimintaan. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1986. 102 s., 4 liites.

826. PALONEN, Anne: Modernin millenaristisen lahkon säilymisen edellytyksistä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1986. 81 s., 2 liites.

827. LÖYTÖLUOMA, Sirpa & SJÖGREN, Katariina: Naisen asema ja kirkon virka. Tutkimus kristillisen naiskäsityksen juurista ja tasa-arvosta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1986. 236 s., 4 liitettä.

828. SALOMAA, Jari: Työttömän maailmankuva -työn merkitys, syyllisyys ja leimautuminen, aikaperspektiivi. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1986. 138 s., 17 liites.

830. LEHTIÖ, Jaana: Todellisuutta muodostamassa - evankelis-luterilaisen kirkon ja kulutusyhteiskunnan suhteista. Uskontotieteen sivulaudaturtutkielma 1986. 67 s.

831. LUOMA, Mikko: Maallikkopuhuja Antero Assisen puhujapersoonallisuuden muotoutumiseen vaikuttaneet tekijät. Uskontoantropologinen ja uskontopsykologinen yksilötutkimus. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1986. 99 s., 6 liites.

863. SALMINEN, Leena:
Ruotsinsuomalaisten lasten uskonnollisuudesta. Tapaustutkimus Keski-Ruotsissa asuvien toisen polven ruotsinsuomalaisten lasten uskonnollisesta ajattelusta, toiminnoista ja uskonnollisen tradition välittymisestä heille. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1986. 105 s., 7 liites.

865. LAANINEN, Risto:
Yhdistymiskirkko messianistisena nuorisouskontona. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1986. 162 s., 9 liites
.

Takaisin alkuun


891. KALJONEN, Pekka: Säikähdys taudinselityksenä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1987. 73 s., 9 Iiites.

892. MÄKELÄ, Leena: Eräitä näköaloja Genesiksen Luomiskertomusten ja ortodoksisen kirkon ihmiskuvan suhteesta naisen kannalta. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1987. 81 s., 1 Iiites.

896. ESKELINEN, Ulla: Ananda Margan jäsenten elämäntavasta. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1987. 117 s., 32 Iiites.

897. UTTULA, Tanja: Aseistakieltäytymisen uskonnolliset perusteet. Tutkimus aseistakieltäytymiseen johtavista uskonnollisista tekijöistä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1987. 105 s., 4 Iiites.

898. PÄIVÄNSALO, Katri: Uskonnon oppikirjakuvituksen kokeminen peruskoulun viidennellä luokalla. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1987. 103 s., 38 Iiites.

899. HARJU, Jari - SUOMINEN, Kristiina: Elämänhallinta vanhuudessa -uskontopsykologinen tutkimus itseanalyysiin vaikuttavista tekijöistä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1987. 156 s., 8 Iiites.

900. KIRJONEN, Päivi: Turkki -sekulaari valtio, islaminuskoinen kansa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1987. 148 s.

927. NILA, Leena: Nuorten elämänkysymykset, arvokasvatus ja ongelmakeskeisyys peruskoulun yläasteen uskonnonopetuksessa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1987.100 s.

928. WIKMAN, Erik: Uskonnon määrittelyn ongelma uskontotieteessä nominaali- ja reaalimääritelmä distinktion valossa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1987. 93 s.

929. AALTONEN, Taina - ELLILÄ, Kirsti: Voittavan armeijan äidit. Naiskuvan myytintasoinen aines sota-ajan (1939-1944) Kotiliedessä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1987. 197 s., 25 liites.

930. MOILANEN, Tuula: Ekumeeninen kasvatus lukion uskonnonopetuksessa. Kansainvälisyyden soveltamisesta tunnustukselliseen evankelis-luterilaiseen uskonnonopetukseen. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1987. 138 s.

Takaisin alkuun


942. YLIHERNE, Pia: Kirkkojen Maailmanneuvosto ja Etelä-Afrikassa harjoitettu apartheid-politiikka. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1988. 134 s., 1 liites.

943. PARVIOLA, Jarno:
Zen, meditaatio ja luovuus. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1988. 104 s.

944. VIRTANEN, Hannu:
Pyhä sota - Sodan legitimointi uskonnon avulla. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1988. 112 s.

945. LUKKARILA, Anja:
Henkiparannuksen ja shamanismin yhtäläisyyksien ja erojen tarkastelu henkiparantaja Tapio Kaitaharjun maailmankuvan kautta. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1988. 89 s., 9 liites.

946. MÄKI, Kirsi:
Kinkerit ennen ja nyt. Tutkimus Säkylän seurakunnasta. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1988. 100 s., 5 liites.

947. TAHVANAINEN, Jaana:
Privatisoituva suomalainen pikkukaupunki. Piirteitä nykyforssalaisen uskonnollisuudesta ja poliittisuudesta. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1988. 114 s., 8 liites.

948. SOILAMO, Kirsi: Matriarkaalisen yhteiskuntateorian vaiheita ja niiden merkitys naisen asemalle. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1988. 96 s.

949. EROLA, Jaakko: Kreikan filosofien uskonto. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1988. 143 s., 12 liites.

950. TOROI, Päivi:
Naisten toiminta vapaakirkollisessa liikkeessä vuosina 1879-1910. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1988. 99 s., 1 liites.

994. SAVO, Salme: Säröjä luterilaisen lähetystyön kotimaan rakenteissa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1988. 126 s., 4 liites.

995. SUUTARINEN, Jaana: Senecanainen ennen vuotta 1848. Irokeesien historiaa naisnäkökulmasta. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1988. 162 s., 3 liites.

996. RINNE, Katri: Amanda Pauliina Jokinen. Tyrvääläinen kansanparantaja. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1988. 145 s., 16 liites.

Takaisin alkuun


1023. KARLSSON, Hanna: Kaste siirtymäriittinä kristillisen kastekäytännön omaavissa yhteisöissä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1989. 88 s.

1024. SIIMESMÄKI, Kirsi: "Kunnian kentiltä pyhiin puistoihin" - Sankarikuolema sota-ajan lehdistössä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1989. 119 s., 2liites.

1025. KOSKI, Eija: Suomalaisen lähetystyön kuva -kriittisiä huomioita lähetysinformaatiosta. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1989. 104 s., 2liites.

1026. TANELI, Matti: Jehovan todistajat -liikkeen historia, oppi, organisaatio ja jäsenistön sosiaalinen tausta. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1989. 154 s., 10 liites.

1034. KOPONEN, Seija: Itävalta-Unkarin saksalaisväestön juutalaisvastaisuus -saksalaisväestön poliittinen antisemitismi vuosisadan vaihteessa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1989. 102 s.

1035. PALOMÄKI, Jari: Tiede, tiedemies ja mystiikka. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1989. 98 s.

1036. JOKI-TOKOLA, Vesa: Metsästyksen ja sodankäynnin uskonnolliset ja sosiaaliset aspektit lakota-yhteisössä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1989. 152 s., 2 liites.

1078. JÄMSEN, Kari: Vietnamilaisten uskonto. Uskonto suvun ja perheen elämässä 1900-luvulla. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1990. 150 s., 2 liites.

1079. KOMSSI, Riitta: Sigmund Freudin näkemys uskonnon ja uskonnollisuuden alkuperästä ja kehityksestä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1990. 83 s.

1080. LINKOLA, Riitta: Avioliiton solmimiseen liittyneiden taikojen tarkastelua. Nainen taikojen tekijänä ja kohteena 1800-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1990. 97 s.

1081. HEINONEN, Kaija: Uskonto ja siirtolainen. Tutkimus Ruotsin suomalaisten ortodoksien uskonnollisen perinteen säilymisestä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1990. 121 s., 18 liites.

1082. KURONEN, Milla-Riitta: Krishnamurtin käsitys uskonnosta. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1990.89 s.

1083. NIEMINEN, Paula: Reformijuutalaisuus Yhdysvalloissa ja amerikanjuutalainen identiteetti. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1990. 85 s.

1084. SUOMINEN, Johanna: Pekka Ervast vuosina 1875-1907. - Nuorenmiehen kehitys Suomen teosofisen liikkeen johtajaksi. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1990. 131 s., 2 liites.

1085. HALMELA-TABERMAN, Hannele & VAUHKONEN, Jaana: "Manalle mennehiä -tutkielma sanomalehtien kuolinilmoituksista Suomessa vuosina 1789-1989". Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1990. 255 s., 21 liites.

1086. VIRRI, Terttu: Imaami Khurnayni ja islamilainen fundamentalismi. Tutkielma imaami Khumaynin elämästä sekä hänen ajatustensa ja toimintansa suhteesta islamilaiseen fundamentalismiin. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1990. 127 s., 3 liites.

1087. VISKARI, Eija: Englantilainen uusnoituus -taustaa, kehitysvaiheita ja peruspiirteitä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1990. 129 s., 7 liites.

1088. TALVINEN-LAAKSO, Päivi: Köyhyyden maailmankuva. Tapaustutkimus marginaalisesti köyhistä Turussa 1987-1988. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1990. 159 s., 15 liites.

1089. NIEMINEN, Eija Heli: Uskonnon uhrit ja uskonnollisen painostuksen kokemus. - Uskonnollisen painostusilmiön kartoitusta uhrin kokemukseen perustuvan tapaustutkimuksen avulla. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1990. 167 s., 9 liites.

Takaisin alkuun


1133. KORTETJÄRVI, Riitta-Liisa & STRENG, Minna:Paavo Ruotsalaisen perintö tämän päivän herännäisseuroissa; vertaileva tutkimus Lounais-Suomen, Pohjanmaan ja Savon seuroista. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1991.206 s., 5 liites.

136. LINDBERG, Risto: Peruskoulun ja lukion oppilaiden suhtautuminen päivänavaukseen. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1991. 118 s., 22 liites.

1137. MAIKKU, Anne: Uskonnon kuvaus Elem Klimovin elokuvissa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1991. 95 s., 12 liites.

1138. GRÖNHOLM, Eija: Tutkijoiden suhde yliluonnollisuuteen. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1991. 88 s.

1139. LINNA, Sirpa: Naisen roolit Kristityn vastuu -lehden kuvastamana. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1991. 131 s., 7 Iiites.

1142. KOSKINEN, Leena: Uskonnollisten teemojen tarkastelua Kansa taisteli -miehet kertovat -lehdessä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1991. 139 s.

1143. SAARI, Kaija-Leena: Vapautuksen teologia Nicaraguassa. Uskontotieteen pro gradu - tutkielma 1991. 63 s.

201. ELORANTA; Pentti: Rastafarismin ja Jamaikan yhteiskunnan välisestä suhteesta - uskontohistoriallinen tutkimus rastojen yhteiskunnallisista käsityksistä ja rastafarismin yhteiskunnallisesta merkityksestä Jamaikalla. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1992. 222 s.

202. ISOJUNNO, Jaakko: Suomalaisten väitetystä shamanismista. Kansanuskon tutkimuksen tutkintahorisontteja Castrenista Haavioon. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1992. 96 s.

1203. LAUREN, Teija: Elämänkatsomustiedon ja uskonnon opiskelijoiden maailmankuva - vertaileva tutkimus turkulaisissa lukioissa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1992. 146 s., 31 liite.

1204. MORANGE, Anja: Marabut: "Jumalan ystävä"? -Marabutit Länsi-Afrikassa ja Ranskassa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1992. 96 s., 1 liites.

1205. KIILI, Anna-Mari: Iranin islamilainen vallankumous suomalaisen sanomalehdistön pääkirjoituksissa vuosina 1979-1986. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1992. 97 s.

1206. AURAMO, Kirsi: Etiikka ja uskonto päivähoitokasvatuksessa. - Eettisten ja uskonnollisten kasvatustavoitteiden toteutuminen 3-6 -vuotiaiden lasten osalta Rauman päiväkodeissa tarkasteltuna päivähoidon kasvatustavoitekomitean mietinnön (1980:31) pohjalta. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1992. 90 s., 15 liites.

1207. BISTER, Taina: Baptistinen Raamattu puhuu - Helsingin seurakunnan jäsentaustan, liittymisen ja toiminnan empiiristä tarkastelua. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1992. 112 s., 11 liites.

1208. KETTUNEN, Outi:
Lupa itkeä -surutyö soikkolalaisissa kuolinitkuissa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1992. 77 s.

1209. KUUVA, Arja & LINDAHL-KAIPIA, Susanna: Uskonnon sisäistymisen ilmeneminen Jehovan Todistajien ja Myöhempien Aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenen ajatus- ja kokemusmaailmassa. Vertaileva tutkimus Myöhempien Aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon Turun seurakunnan ja Jehovan Todistajien Turun eteläisen seurakunnan jäsennäytteen välillä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1992. 170 s., 28 liites.

Takaisin alkuun


1218. NIEMINEN, Leena: Uskontohistoriallisia näkökulmia jihadiin. Tulkintoja esi-islamilaisen ajan, islamin varhaisen ja klassisen kauden sodista. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1993. 100 s.

1219. VUORIO-HELLMAN, Irma: Iranin islamilainen vallankumous vuonna 1979- taustaa, syitä ja seurauksia. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1993. 121 s., 2 liites.

220. SAARIMAA, Riikka:
Metsä metsänhoitajan mielessä. Kulttuuriantropologinen tutkimus lounaissuomalaisten metsäammattilaisten metsäkäsityksistä.
Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1993. 127 s., 10 liites.

1221. KEMPPAINEN, Heini: Zacharias Topeliuksen uskonnollisuus. Tutkimus henkilökohtaisten dokumenttien pohjalta. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1993. 123 s.

1222. KOIVISTO, llona: Parantumiskokousten profiili. Sanan ja rukousten illat Keski-Porin kirkossa -osallistujat, merkitys ja parannettavan lähikuva. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1993. 124 s., 15 liites.

1223. MÖNKKÖNEN, Tiina: Uskontohistoriallisia näkökulmia jihadiin. Islamin 1800-1900 - lukujen tulkintoja jihadista. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1993. 124 s., 15 liites.

1224. TOIVOLA, Kirsi: Carl Gustav Jung -piilotajunnan valtias. Uskontopsykologinen tutkimus C.G. Jungin uskontokäsityksistä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1993. 99 s., 5 liites.

1225. V ARJONEN, Elina: Islamilainen fundamentalismi Egyptissä 1970-luvulta lähtien. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1993. 152 s.

1246. LAAKSO, Soile: Uskontoon liittyvistä haukkumasanoista ja kiusaamisesta peruskoulun ala-asteella. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1993. 117 s., 21 liites.

1247. TUOHINIEMI, Helena: Kirkkojen murhapoltot Suomessa viime sotien jälkeen. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1993. 99 s., 2 liites.

1248. ERIKSSON, Piia: Uskonnollisen tradition siirto baha'i-perheissä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1993. 125 s., 18 liites.

1249. HOVI, Tuija: Konversio ja arkitodellisuus. Uskonnollisen kääntymisen ja uskon ylläpidon tiedonsosiologinen tarkastelu. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1993. 121 s., 2 liites.

1250. RAVERINEN, Anita & TOMMILA-LINDBERG, Tanja: Ristikorun merkitykset. Tutkimus Naantalin ja Kuhmon lukiolaisten käsityksistä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1993. 149 s., 2 liites.

1251. TEMONEN, Tuula: Jumala, yksilö ja yhteisö - Koraanin ihmiskäsityksen analysointia. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1993. 128 s.

Takaisin alkuun


303. LAULAJAINEN, Tiina: "Minäkin olen juutalainen" - Tutkimus Israelin messiaanisista juutalaisista. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1994. 96 s., 28 liites.

1304. TAKALA, Eija & VUORIMIES, Elina: Suomalaisnuoret ja pakolaiset. Vertaileva tutkimus espoolaisten ja turkulaisten 7. 1uokkalaisten (12-14 -vuotiaiden) suhtautumisesta pakolaisiin. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1994. I-VIII + 230 s., 4 liites.

1305. UUSIKYLÄ, Heli: Toimittajat ja islam -kyselytutkimus suomalaisten journalistien suhtautumisesta islamiin. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1994. 96 s., 3 liites.

1308. ANTTALAINEN, Marjut: Uhraaminen suomalaisten esikristillisessä uskomusmaailmassa ja kansanuskossa. Yhteenveto suomalaisesta tutkimuskirjallisuudesta. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1994. 122 s., 11 Iiites.

1309. HERUKKA, Jaana: Kunnia ja kadotus. Japanilaisen rituaali-itsemurhan tarkastelua länsimaisesta näkökulmasta. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1994. 77 s., 2 liites.

1336. HANKI, Katri: Erilaisesta kulttuurista tuleva potilas lääkärin silmin - haastattelututkimus turkulaisten lääkäreiden kokemuksista terveysantropologian ja käytännöllisen etiikan näkökulmasta. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1995. 97 s., 7 liites.

1337. MAHLAMÄKI, Tiina: Mitä on tutkittu, kun on tutkittu uskonnollisuutta -tieteensosiologinen tarkastelu toisen maailmansodan jälkeen julkaistuista suomalaisten uskonnollisuutta käsittelevistä tutkimuksista. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1995. 82 s.

1338. MARKKANEN, Maria: Budon tie. Katsaus budolajien historialliseen kontekstiin ja uskonnollisiin aspekteihin. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1995. 106 s.

1339. SAALINKI, Ville: Koulunuorten uskonnollisuus. Vertaileva tapaustutkimus suomalaisten ja amerikkalaisten koulunuorten uskonnollisuudesta kansalaisuskonnon näkökulmasta. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1995. 127 s., 27 liites.

1340. FLINKMAN, Henry: Kopioitu kulttuuri. Intiaaniharrastus kansainvälisenä ja suomalaisena ilmiönä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1995. 94 s.

1341. LAITALA, Sirpa: Niin sanotut sopeutumattomat. Erityiskoulun oppilaiden maailmankuva. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1995.92 s., 25 liites.

1378. RAJANIEMI, Sari: Nuorten arvot ja arvostukset. Tutkimus Helsingin Sanomien nuorten palstojen kirjoituksista vuosina 1978, 1986, 1993-1994. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1995.

1379. HONGISTO, Saija-Kaarina: Auttamaan asetetut. Tutkimus suomalaisista uskonnollisista parantajista. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1995. 134 s., 12 liites.

Takaisin alkuun


380. NUMMELIN, Jaana:Uskonnollisen aineksen kiinnostavuus yläasteen uskonnonopetuksessa. - Viikaisten yläasteen oppilaiden suhtautuminen uskontoon. Uskontotieteen pro gardu -tutkielma 1996.

381. HAUTAKANGAS, Katri: Lukiolaisten uskonnollisuus. Tapaustutkimus Haapajärven maaseutukaupungissa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1996. 88 s., 12 liites.

1382. MARTIKKALA, Mona: Joogan käytäntö ja yhteys globaatiin etiikkaan. Turun joogakerhon jatkoryhmän kokemuksia joogasta. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1996. 104 s.

1383. LILJESTRÖM, Marja: Uushamanismi ja sen psykoterapeuttinen luonne. Psykoterapian ja muuttuneen tietoisuuden tilan piirteiden tarkastelua shamanismissa ja uushamanismissa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1996. 152 s.

1384. PALONEN , Tiina: Suomalaiset musliminaiset. Haastattelututkimus turkulaisten naisten islamin ohjaamasta elämästä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1996. 101 s.

1385. KINNUNEN, Virpi: Iranilainen elämäntapa Turussa. Haastattelututkimus muslimipakolaisista. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1996. 114 s., 4 liites.

1386. OKSMAN, Ria-Maria: Ikonista ja ikonimaalarista uskonnollisen kokemuksen valossa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1996. 116 s., 1 liites.

1387. PUURONEN, Anne: "Syöminen on turhaa": Anoreksia subjektiivisena ja kulttuurisena kokemuksena. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1996. 114 s., 12 liites.

1388. TOPPINEN, Lassi: Postia Senegalista. Diskurssianalyysi Suomen Lähetysseuran lähettien kiertokirjeistä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1996. 86 s., 17 liites.

1389. RAUTIO, Harri: Oman uskonnon ja kulttuurin vaaliminen vieraassa maassa. Tutkimus Turun Islam keskuksen toiminnasta vastaavien irakilaispakolaisten akkulturaatioprosessista. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1996. 123 s.

1447. SAARINEN, Anne Kristiina: Homeopaatti modernina herbalistina. - Terveysantropologinen näkökulma homeopatiaan. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1996. 157 s., 9 liites.

1448. SALOVAARA, Tuija: Englantilaisen kveekariliikkeen yksityinen ja julkinen rooli uskonnon privatisoitumisen näkökulmasta. Esimerkkinä manchesterilaisia kveekareita. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1996. 88 s.

1449. ANTELL, Kaisu: Myytti ja ei-esittävän taiteen katselutilanne C.G. Jungin arkkityyppiteorian valossa / Marja-Liisa Torniaisen taideteosten tulkintakokeilu. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1996. 94 s., 1 liites.

1450. MARTIKAINEN, Tuomas: Tutkielma uskonnollisista, maailmankatsomuksellisista ja etnisistä yhteisöistä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1996. 144 s., 14 liites.

1451. KÄIVÄRÄINEN, Kati: Kirkkovaltuuston jäsenen uskonnollisuus, rooli ja vaikuttaminen. Tapaustutkimus Mynämäen seurakunnan kirkkovaltuutetuista. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1996. 132 s., 21 liites.

1452. LEPPÄNEN, Hillevi: Ihmeet, hyvä elämä ja henkiparantaminen. Tapaustutkimus Turun evankelis-luterilaisen Martinkirkon Sanan, rukouksen ja ylistyksen iltoihin osallistujista syksyllä 1994. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1996. 157 s., 42 liites.

1453. RONIMUS, Seija: Menetettyjä ihmissuhteita. - Tapaustutkimus uskonnolliseen yhteisöön liittymisen vaikutuksista ihmissuhteisiin. Uskontotieteen pro gradu - tutkielma 1996. 98 s.

1454. HEIKKILÄ, Johanna: Nepalin gurungit. Kulttuurin uskonnollisten, sosiaalisten ja elinkeinollisten aspektien tarkastelua. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1996. 118 s., 8 liites.

Takaisin alkuun


1456. HEDMAN, Anita:Nuorten kuolemankäsityksiä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1997. 136 s., 6 liites.

457. ISOMETSÄ, Nina: Pappi kilpakenttien laidoilla. Göran Hellbergin toiminta ja tavoitteet Suomen olympiajoukkueen kisapappina. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1997. 83 s.

1458. NIKKANEN, Irina: Hiljaisuuden retriitti ja sen tarjoamat kokemukset - Kohtaamisia ajassamme. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1997. 96 s., 7 liites.

1459. KOIVULA, Pilvi: Neitsyt Maria suomalais-karjalaisessa loitsustossa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1997. 107 s., 7 liites.

1460. MAJURI, Hannu: Ihmisen eheyttä etsimässä. Täydellisyyden käsitekuvia. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1997. 106 s.

1461. RAUTIO, Päivi: Prometheus-leirit - Katsomuksiin sitoutumatonta aikuistumiskoulutusta Suomessa. Uskontotieteellinen näkökulma. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1997. 90 s., 6 liites.

1462. SAVOLAINEN, Sari: Indra-jumalan nousu, uho ja tuho -Intian uskontotradition muuttumisesta. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1997. 79 s.

1463. TAIRA, Teemu: Pyhä aika temporaalisena rakenteena. Länsimaisen kulttuurin muutos lineaarisuudesta moniperspektiivisyyteen. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1997. 128 s.

1464. VUORI, Miira: Uuden tanssin rituaalit. Kokemus ja elämys yksityisinä ja kollektiivisina rituaaleina länsimaisessa uudessa tanssissa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1997. 107 s.

1529. SALONNIEMI, MARJO: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon päiväjumalanpalveluksen symboliikka -tapaustutkimus nuorten jumalanpalveluskokemuksista. Pro gradu -tutkielma 102 s.

1530. PASTINEN, NINA: "Penkin ja saarnastuolin välissä". Seurakuntalaisen paikka jumalanpalveluksessa. Tapaustutkimus jumalanpalvelusuudistuksesta Mikkelin maaseurakunnassa. Pro gradu -tutkielma, 98 s. + 8 liitesivua.

1531. KURKINEN, ULLA: Vaihtoehtolääkintä Turussa. Pro gradu -tutkielma, 140 s.

1532. EMILIA KIVISTÖ: Luomuviljelijän luontosuhde; Varsinaissuomalaisten luomuviljelijöiden ajatuksia ja käsityksiä luonnosta. Pro gradu -tutkielma 121s., liitteet 8s.

1533. TORATTI, VIRPI: "Se oli niin noitasta aikaa". Jokamiehen ja noidan magian käyttö Tornion seudulla 1800-luvulla. Pro gradu-tutkielma, 89 s.

1534. VALKONEN PÄIVI: Juutalaisena Suomessa. Kaksoisidentiteettinä juutalaisuus ja suomalaisuus. Pro gradu -tutkielma, 83 s. , 4 liitesivua.

Takaisin alkuun


1582. Korhonen, Pirkko 1998:
Feministinen jumaladiskurssi. Diskurssianalyysi Elisabeth Fiorenzan ja Rosemary Ruetherin tutkimuskirjallisuudessa.

1583. Lainio, Anne 1998:
Lukion katsomusaineiden eettiset ja maailmankatsomukselliset diskurssit. Turun alueen koulukohtaisten opetussuunnitelmien analyysi.

1584. Nikulin, Markku 1998:
Ihmissuden monet kasvot - eurooppalaisen ihmissusiperinteen historian ja roolien tarkastelua.

1585. Fingerroos, Outi 1998:
Johannekselaiset hautajaiset. Kuolema ongelmana ja rituaaliprosessina Karjalan kannaksen luterilaisessa kulttuurissa vuosina 1917-1939.

1594. Salonen, Heli 1998:
Naisen myyttinen pahuus. Paha kansanperinteen naiskuvassa.

595. Mäki, Toni 1998:
Uskonnollisen identiteetin representaatiot ja niiden teoreettinen rakentuminen. Tapaustutkimus Turun vapaaseurakuntalaisten uskonnollisen identiteetin representaatioista.

1596. Haalenberg, Tanja 1998:
Satanismi kulttuurisena ilmiönä. Paholainen ja sen pelko yhteiskunnallisena ongelmana ja retoriikkana Yhdysvalloissa.

1597. Kouvo, Kasper 1998:
Dialogi uskonnonopetuksen perustana. Etnografinen tapaustutkimus Turun lukioiden uskonnonopettajien ammattitietämyksestä.

1598. Aspegren, Mia 1998:
Diskurssit tunnustuksellisen uskonnonopetuksen puolesta ja sitä vastaan. Argumentointia uskonnonopetuksen asemasta suomalaisessa lehdistössä vuonna 1992.

1599. Rantakaulio, Tuula 1998:
Kuva kertoo uskosta. Kuvataiteilija Ina Collianderin uskonnolisen taiteen tarkastelua ortodoksisen uskon ja tradition näkökulmasta.

1600. Sjöberg, Sari 1998:
Kannabiskysymyksen subjektiiviset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ulottuvuudet. Kannabis, kannabiksen käyttö ja kannabiksen avulla tuotettu päihtymys viiden käyttäjän kokemusten, näkemysten ja mielipiteiden valossa.

1601. Taneli, Sini 1998:
Uskonnon rooli Jugoslavian hajoamisprosessissa. Tarkastelunäkökulmana ortodoksisuus ja serbinationalismi.

Takaisin alkuun1666. Niiniviita, Sini 1999:

Uskon territorio. Tutkimus uskon sisä- ja ulkopuolisuudesta toisen polven helluntailaisilla.

1667. Emde, Maarit 1999:
Saksansuomlaisten siirtolaisten suomlaisuuden representaatioita.

1668. Taivainen, Mikko 1999:
Ydinvoimalaitos fyysisenä ja mentaalisena tilana. Kaksi uskontotieteellistä tapaustutkimusta ydinvoimasta.

1669. Ojala, Katja 1999:
1980-luvulla käydyn Suomen evankelis-luterilaisen kirkon naispappeuskeskustelun diskurssianalyyttinen tarkastelu. Sanomalehtien ja kirkolliskokouksen keskustelupöytäkirjojen antama käsitys aikamme naisesta ja papista.

1670. Dahl, Kirsi 1999:
Paikan pyhäksi erottaminen obinugrilaisessa kontekstissa.

1671. Charpentier, Sari 1999:
Sukupuoli uskomusjärjestelmänä. Tutkimus heteroavioliitosta pyhän järjestyksen perustana homoparisuhdekeskustelussa.

1672. Virtanen, Juha 1999:
Suomalaisten suomikuvat ja sopeutuminen ulkomaalaisiin.

1684. Reunanen, Nina 1999:
Jumalanpalveluselämä Turun ortodoksisessa seurakunnassa vuosina 1994-1998.

1685. Kaisti, Mira 1999:
Kansanopisto tradition välittäjänä. Tapaustutkimus Loimaan evankelisen kansanopiston perinteen välittymiseen vaikuttavista tekijöistä.

1686. Kuitunen, Sari 1999:
Baraka marokkolaisessa kansan islamissa. Tutkimus barka-käsitteen luonteesta, ulottuvuuksista ja sen sisältymisestä ihmisiin, esineisiin ja asioihin Marokossa eilen ja tänään.

1687. Leppänen, Susanna 1999:
Leskenpoltto kognitiivisena rakenteena hindulaisessa uskontotraditiossa.

1688. Männistö, Petri 1999:
Ristin ylivoimaa. Uskontoa ja uskontoja koskevat diskurssit Helsingin Sanomien uutisoinnissa vuonna 1998.

1692. Sallinen, Petra-Tuulia 1999:
1900-luvun uskonnollis-eksistentiaaliset kysymykset Mika Waltarin tuotannossa.

Takaisin alkuun


1693. Virtanen, Pirjo 2000: Asketismi yksilön maailmaa ja yhteiskuntaa järjestävänä toimintana. Pyhän miehen kategoria ja kulttuurinen luokittelu Intiassa.

1697. Helander, Reetta 2000: Islam, muutos ja somalitytöt. Tyttötutkimusta kulttuurien kohtaamisesta ja kulttuurisesta muutoksesta nuorten somalityttöjen haastattelujen pohjalta.

1698. Djihangir, Seniha 2000: Nainen ja seksuaalisuus hindulaisuuden dharmasâstra-teksteissä.

1699. Lampinen, Anu 2000: Taizé - pyhiinvaelluksella ekumenian puolesta. Tutkimus Milanon Euroopan kokoukseen osallistuneiden suomalaisten kokemuksista Taizésta.

1700. Ponsimo, Johanna 2000: Nainen maailmassa - maailma naisessa. Olemisen tyyli sukupuolitetussa pohjoisafrikkalaisessa maailmassa kaunokirjallisuuden pohjalta.

1701. Kaunisto, Sarita 2000: Sukupuolinen nuoruus. - Diskurssianalyyttinen tutkimus sukupuoli-identiteetistä, sukupuolisuuteen liittyvästä moraalista skeä niiden ilmenemisestä Nuorten Postin kirjoituksissa vuonna 1997.

1702. Lehto, Vesa-Petri 2000: Uskonnollisesta yhteisöstä eroaminen uskontotieteellisenä ongelmana. Tutkimus ex-mormonien eroamiskertomuksista.

1703. Leivo, Jouni 2000: Vapaa-ajattelijoiden biologinen ihmiskuva ja rationaalinen ajattelu.

1704. Vaskelainen, Anne 2000: Lihaton ravinto elämäntapana. Veganismin tarkastelua ideologisena rakennelmana.

1705. Kakko, Tarja 2000: Kristilliset representaatiot 1800-luvun lopun suomalaisissa lastenlehdissä.

1746. Laivoranta, Henna 2000: Lukiolaisnuorten elämänkäsitys ja sen vaikutus oppilaiden uskonnonopetuksen vastaanottavuuteen. -Kupittaan lukion oppilaiden suhtautumisesta uskontoon.

1747. Hakala, Tarja 2000: Uskonnollisen palvelutoiminan järjestäminen kehitysvammalaitoksessa. Kyselytutkimus Paimion keskuslaitoksen henkilökunnalle ja laitoshoidossa olevien asukkaiden omaisille.

1748. Salmela, Anu 2000: Nainen yksityisessä ja julkisessa tilassa. Turussa asuvien somalinaisten positiot skupuolitetun tilan kulttuurisessa rajanvedossa.

1749. Mikkola, Kati 2000: Isänmaan nousu. Isänmaallisuuden ulottuvuudet Topeliuksen Maamme kirjassa.

Takaisin alkuun


1801. Honkaheimo, Marja 2001: Eurooppalainen antisemitismi kulttuurisena representaationa - historia ja nykypäivä.

1802. Kytölä, Lea 2001: Kuu Kaksosissa. Astrologien ajattelun kognitiivinen tulkinta.

Ala-Krekola, Anu 2001: Jumalanpalvelus tunteiden tilana. Emootioteoreettinen tutkielma evankeliluterilaisen kirkon jumalanpalveluskulttuurista.

Hautakorpi, Sari 2001: Gustavo Gutiérrez ja evankeliumin kontekstuaalinen tulkinta. Tutkimus köyhyydestä uskonnollis-poliittisena utopiana ja toiminnan strategiana latinalaisamerikkalaisessa vapautuksen teologiassa.

Jylhänkangas, Leila 2001: Eutanasian kulttuuriset ja kognitiiviset ehdot. Argumentit elämän pyhyydestä ja inhimillisen toimijan rajoista eutanasiaa koskevissa kannanotoissa.

Mikkola, Elisa 2001: Nuorten käsityksiä ihmisestä. Steinerkoulun ja peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaiden ihmiskäsitys vertailu.

Niemi, Simopekka 2001: "Rastaman's vibrations"-Bob Marleyn mytologisaatio elämänkerroissa ja muissa lähteissä.

Opas, Minna 2001: Time and Kinship. Representations of Temporality among the Piro Women of Eastern Peru.

Saarnia, Jyrki 2001: Kuoleman mytologia Uuden valtakunnan Egyptissä.

Smed, Päivi 2001: "Pyhä Kashmir, ikuisesti osa Intiaa". Kashmirin symbolinen merkitys hindunationalismissa.

Vainio, Sanna 2001: Naisena uskossa. Tutkimus viiden karismaattiseen kristillisyyteen sitoutuneen naisen kasvusta 'uskoviksi naisiksi'.

Takaisin alkuun
1841. Rinnekangas, Riku, 2002: Lähellä mutta kaukana - suo suomalaisen ajattelun ympäristönä.

1842. Junnila, Satu 2002: Auttamisen motiivit vapaaehtoistyössä. Vertaileva tutkimus uskonnollisen ja ei-uskonnollisen vapaaehtoisjärjestön työntekijöiden motiiveista tehdä vapaaehtoistyötä.

1843. Kuoppamäki, Tuija 2002: Sukupuoli obinugrilaisessa perinneuskonnossa ja sen tutkimuksessa. Feministikriittinen tutkielma K. F. Karjalaisen teoksesta Jugralaisten uskonto.

1844. Kekki, Katri 2002: Taolaisuuden läntiset kasvot. Viiden taolaisen elämäntapaoppaan sisällön erittely diskurssianalyyttisesti.

1845. Finell, Jonna 2002: Maria Åkerblom ja unissasaarnaajaliike. Rituaaliteoreettinen tutkielma uskonnollisen liikkeen johtajasta.

1846. Lamminpää, Kirsi 2002: Jatkuvan ilmoituksen periaate Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa.

1876. Ahonen, Johanna 2002: Naisen kategoria Suomen Hare Krishna -yhteisössä.

1904. Laakso, Karoliina 2002: Emmaus, elämäntapaköyhyys ja identiteetti. Tapaustutkimus Turun Aurinkotehtaan emmauslaisista.

1905. Tynninen, Petra 2002: Kulttuurisen ja yksilöllisen kohtaamispisteessä. Uskontotieteellinen analyysi mainosten vastaanotosta.

1906. Jaakkola, Leena 2002: Sisin on jumalallinen. Kolmen naistenlehden ihmistä käsitteellistävät diskurssit.

1907. Palovuori, Hanna 2002: Esikoiskirjojen jumala vuonna 2000.

1904. Hietajärvi, Hanna-Kaisa 2003: Romani ei lähde viimeiselle matkalleen yksin. Kuolema ja hautaaminen Suomen romanikulttuurissa.

1905. Jämsä, Kaisa 2003: Inkeriläisyyden, etnisyyden, identiteetin ja nationalismin argumentaatio Kirjasalon Sanomissa ja Inkerin Sanomissa 1920 -1922.

1906. Frilund, Rebecca 2003: Tiibet-aktivismi. Tiibet-järjestöjen aatteellinen tausta, ideologinen konstruktio ja toiminnallisuuden diskurssit internetaineistossa.

1907. Kauha, Tuomo 2003: Myyttisyys Kiinan uskontopolitiikan Tiibetiä koskevissa diskursseissa vuosina 1978-97.

1908. Kaivola, Juha 2003: "Suomalainen uskonto". Diskursiivinen ja nondiskursiivinen uskonto 1900-luvun käyttäytymistieteellisessä ja teologisessa kirjallisuudessa.

1909. Leinonen, Virpi 2003: Hiljaisuuden valtakunta - hautausmaa täynnä elämää. Hautausmaakulttuurin tarkastelua hautausmaan merkityksen, kuolemankulttuurin, hautakäynnin, hautaustavan ja hautapaikan näkökulmasta. Esimerkkinä Turun Katariinan hautausmaa.

1911. Lahti, Anna 2003: "The truth is out there" Luostarivuoren lukiolaisten käsityksiä supranormaalista. 142 sivua + 2 liitettä.

1912. Jauhola, Heli 2003: Kuoleman tilan valmistajat. Sairaalapapin ja kuolevan potilaan kohtaaminen kognitiivisen metaforateorian viitekehyksessä. 138 sivua.

1913. Nikula, Jenni 2003: "Mooses on Mooses ja bisnes on bisnes?" - Näkökulmia uskonnollisuuden ja yrittäjyyden suhteeseen.

1914. Leväneimi, Elina 2003: Naisen ja lesbon kategorinen raja nykypäivän Intiassa. Tutkimus delhiläisten lesboiksi identifioituvien naisten kokemuksista naiseudesta ja lesboudesta.

1916. Nyrhinen, Tiina 2003: Psykologin ja maahanmuuttajan kohtaaminen. Monikulttuurisen työn tarkastelua kulttuuristen mallien avulla.

1917. Iso-Touru, Johanna 2003: Oppikirjojen kuva uskonnosta. Lukion maailmanuskontojen oppikirjojen käsityksiä islamista ja hindulaisuudesta vuodesta 1966 tähän päivään.

1922. Mattila, Jussi 2004: Hantien maailma. Maailmassa olemisen tapojen ja sosiaalisten suhteiden rakentuminen K. F. Karjalaisen teoksessa Jugralaisten uskonto.

Takaisin alkuun